ZAJĘCIA DODATKOWE
Język angielski

Rytmika

Nauka religii

Opieka psychologiczna

Zajęcia logopedyczne