WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


Nasze przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli.

Na dzieci w przedszkolu czekają uśmiechnięte panie, kolorowe sale, przytulne i bogato wyposażone w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne i nowe meble.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój dziecka, urozmaicają zabawy i zajęcia dzieci. W codziennej pracy wykorzystują: program nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, program "Przedszkolaki krok drugi", elementy pedagogiki zabawy KLANZA, gimnastykę K. Wlaźnik, W. Sherborne, C. Orffa, program "Wspierania edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".

Nauczyciele ukończyli studia magisterskie lub licencjackie a także studia podyplomowe. Stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, konferencjach, zajęciach otwartych organizowanych przez różne ośrodki metodyczne. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.