RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY STARSZE)  6.30 -   8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane
                        w kącikach zainteresowań; indywidualna praca z dziećmi;
                        kontakty z rodzicami
  8.15 -   8.30 Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
  8.30 -   9.00 Śniadanie
  9.00 - 10.30 Zajęcia zorganizowane wspierające wszechstronny rozwój
                        dziecka; zabawy zaplanowane w sali i na powietrzu
10.30 - 11.45 Zabawy dowolne i zorganizowane w sali lub na powietrzu;
                        spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu,
                        kształtowanie nawyków higienicznych
12.00 - 12.40 Obiad
12.40 - 13.20 Odpoczynek poobiedni przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej
                        lub słuchanie bajek
13.20 - 14.20 Praca wyrównawcza w zespołach dyspanseryjnych,
                        praca indywidualna, inspirowanie dzieci do samodzielnej
                        działalności i wspieranie ich; zajęcia dodatkowe
14.20 - 14.35 Przygotowanie do podwieczorku
14.35 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy w sali
                        lub na powietrzu; praca indywidualna i wyrównawcza,
                        gry i zabawy dydaktyczne, kontakty z rodzicami