RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY MŁODSZE)  6.30 -   8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane
                        w k±cikach zainteresowań; indywidualna praca z dziećmi;
                        kontakty z rodzicami
  8.15 -   8.30 Zabawa ruchowa; przygotowanie do ¶niadania
  8.30 -   9.00 ¦niadanie
  9.00 -   9.30 Zajęcia edukacyjne zorganizowane wspieraj±ce
                        wszechstronny rozwój dziecka; zabawa ruchowa
  9.30 - 11.45 Zabawy dowolne w sali, pobyt na ¶wieżym powietrzu,
                        spacery, wycieczki
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków
                        higienicznych
12.00 - 12.40 Obiad
12.40 - 14.20 Leżakowanie poł±czone ze słuchaniem bajek
                        i muzyki relaksacyjnej
14.20 - 14.35 Przygotowanie do podwieczorku
14.35 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy w sali
                        lub na powietrzu; praca indywidualna i wyrównawcza,
                        gry i zabawy dydaktyczne, kontakty z rodzicami.