OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Opłaty za żywienie

Opłaty za pobyt w przedszkolu

Zwolnienia i zniżki w opłatach

Inne opłaty

Formy wpłat

Rachunek bankowy