IMPREZY PRZEDSZKOLNE


Dzieci raz w miesiącu uczestniczą w koncertach muzycznych i oglądają przedstawienia teatralne. W celu poznawania dalszego środowiska, jak również działając w myśl zasady, że przyrody najlepiej uczyć się w terenie, organizujemy dużo wycieczek do różnych ciekawych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Zapraszamy ich na uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe i rodzinne, podczas których mają możliwość obserwacji własnych pociech na tle grupy. Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich poprzez spotkania, wspólne zabawy i zajęcia ułatwia nowym dzieciom i ich rodzicom "przekroczenie przedszkolnego progu".