DEKALOG MISTRZA


W swojej pracy staramy się uwzględniać sugestie metodyczne,
zawarte w książce pt. "Sharing Nature with Children"
Josepha Bharata Cornella przedstawione w formie dekalogu:


  1 Mniej nauczaj, więcej dziel się swoimi odczuciami.
  2 Bądź uważny, skierowany na dzieci.
  3 Skupiaj uwagę dzieci.
  4 Najpierw obserwuj i doświadczaj, a dopiero potem mów.
  5 Poczucie radości i szczęścia powinno przenikać wszelkie przeżycia.
  6 Poziom uczenia wyznacza przygotowanie twoich uczniów,
      a nie twoja wiedza.
  7 Raczej prowadź i pociągaj, niż popychaj.
  8 Wykorzystuj różnorodne zadania i pytania,
      aby uaktywnić swoich podopiecznych.
  9 Świat dziecka tworzą nie drobne, lecz doniosłe ludzkie wartości.
10 Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli.